nyomtat

megoszt

KRITERION KÖNYVEK

ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR

Erdély történetek

Erdélyi emlékírók

 • Kolozsvári emlékírók 1603–1720 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1990
  bev. tanulmányt írta és az idõrendi áttekintést összeáll. Bálint József ; a forrásokat vál. és jegyzetekkel ellátta Pataki József

Néprajzi alapmunkák

Irodalomtörténeti alapművek

Művészettörténet

 • Erdélyi kastélyok 1943, Új Idők Irodalmi Intézete (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest
  BÍRÓ JÓZSEF

Történeti alapművek

 • Ugocsa megye Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1937
  SZABÓ ISTVÁN
 • Erdély és népei Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karának Magyarságtudományi Intézete és a Franklin-Társulat, Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1941
  MÁLYUSZ ELEMÉR (szerk.)
 • MAGYAROK ÉS ROMÁNOK, I.-II. KÖTET A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve. Budapest, 1943, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai RT. nyomása
  DEÉR JÓZSEF, GÁLDI LÁSZLÓ (szerk.)
 • A hagyományos világ alkonya Erdélyben Magvető Könyvkiadó, Budapest [pdf, 448.3k]
  Dankanits Ádám

Székely oklevéltár

 • Székely oklevéltár. III. Kötet. 1270–1571. Kiadta a Székely Történelmi Pályadíj-alapra felügyelő bizottság. Kolozsvártt. Nyomatott Fejér Vilmosnál az Ev. Ref. Kollegium Könyv- és Kőnyomdájában. 1890.
  SZABÓ KÁROLY (szerk.)

Kisebbségtörténet

FORRÁS KÖNYVEK

 • A véges nap Irodalmi könyvkiadó, Bukarest, 1967
  VÁRI ATTILA
 • Mínuszévek Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1995
  KELEMEN HUNOR
 • Fuccsregény Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1989
  LÁNG ZSOLT
 • A tanú Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1969
  BODOR ÁDÁM
 • Délvidék Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1988
  EGYED EMESE
 • Virág a végtelenben Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1963 [html]
  HERVAY GIZELLA

ROMÁNIAI MAGYAR ÍRÓK SOROZAT

 • Versek IRODALMI KÖNYVKIADÓ, Bukarest, 1963
  Szentimrei Jenő
 • Versek Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1965
  HORVÁTH IMRE
 • Vaskenyéren Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1996
  GYALLAY DOMOKOS
 • Versek Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1963
  Tompa László
 • Versek Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1965
  ENDRE KÁROLY
 • Erdélyi tél Irodalmi könyvkiadó, Bukarest, 1967
  KOVÁCS GYÖRGY

MENTOR KÖNYVKIADÓ

 • Motívumok Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000
  OSVÁT KÁLMÁN. Válogatta, szerkesztette és az előszót írta Kuti Márta

ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET KIADVÁNYAI

 • Magyar népnyelv III. Magyar Népnyelvkutató Intézet–Erdélyi Tudományos Intézet, Debrecen–Kolozsvár, 1941
  BÁRCZI GÉZA, SZABÓ T. ATTILA (szerk.)
 • Magyar népnyelv IV. Magyar Népnyelvkutató Intézet–Erdélyi Tudományos Intézet. Debrecen–Kolozsvár, 1942
  BÁRCZI GÉZA, SZABÓ T. ATTILA (szerk.)
 • Kide egészségügyi helyzete Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet RT., Kolozsvár, 1944
  FARAGÓ FERENC
 • Székely lovak Nagy Jenő és fia könyvnyomdája, Kolozsvár, 1943
  HANKÓ BÉLA
 • Kétvízközti majorok Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet RT., Kolozsvár, 1943
  HANTOS GYULA
 • Bethlen Gábor pénzei Erdélyi Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai R.-T., Kolozsvár, 1945
  HUSZÁR LAJOS
 • Dictionarium valachico-latinum Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1944
  Bevezető tanulmánnyal közzéteszi: Gáldi László.

  SAMUELIS KLEIN

AMBRÓZIA KIADÓ KÖNYVEI

NÉPISMERETI DOLGOZATOK

ERDÉLYI KISEBBSÉGTÖRTÉNETI NAPLÓK, EMLÉKIRATOK

 • Sors és jelkép. Második, javított kiadás. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973 [pdf]
  MÉLIUSZ JÓZSEF
 • Magyarhermány kronológiája (1944—1966). Bevezető, jegyzetek László Márton, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008 [tartalomjegyzék]
  MÁTHÉ JÁNOS
 • Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi élete. 22 esztendő kisebbségi sorsban. Budapest [É. n., 1942]. [tartalomjegyzék]
  LIGETI ERNŐ
 • Lélekvesztőn. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1941 [pdf]
  KACSÓ SÁNDOR
 • Emlékirataim 1855–1929. Corvin Könyvnyomdai Műintézet, Arad, 1929 [pdf, 19573.8k]
  albisi BARABÁS BÉLA

HELYZET KÖNYVEK

KOINÓNIA KÖNYVEK

MÚLTUNK KÖNYVEK

 • Ellenpontok 1982 Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 367 p.
  TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)

FORRÁSOK A ROMÁNIAI MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉHEZ

MAGYAR KISEBBSÉG KÖNYVTÁRA

POLIS KÖNYVEK

MÁS KÖNYVEK

 • Vasfüggöny Keleten Iratok a magyar-román kapcsolatokról (1948-1955). Válogatta, sajtó alá rendezte, szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Fülöp Mihály és Vincze Gábor. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007
  Fülöp Mihály, Vincze Gábor
 • Erdély népesedéstörténete Központi Statisztikai Hivatal Levéltára, Budapest, 2003, 672 p. (Transylvanica varietas). (Az irathagyatékot szerk. és az előszót írta Varga E. Árpád)
  NYÁRÁDI R. KÁROLY