Cercetările mai recente au ajuns la concluzia că cetatea a fusese amplasată probabil pe locul unui castru roman, zidurile celui din urmă - fiind tocmai pe linia şanţului fortificaţiei - au fost îndepărtate odată cu săparea şanţului. Acelaşi sit a fost ales pentru construcţiile medievale ulterioare, pentru curia regală din epoca Arpadienilor, sau pentru mănăstirea dominicană. Deşi transformată de-a lungul veacurilor, clădirile complexului mănăstiresc au supravieţuit până spre sfârşitul secolului [...]