Concepţia spaţială şi structura palatului, configuraţia planimetrică în forma de U, cu un cour d"honneur are la bază tipologia de castele franceze, înpământenită în Ungaria pe filieră austriacă. Prototipurile directe ale faţadelor palatului le găsim deasemenea în arhitectura barocă austriacă, palatele caracteristice pentru Ungaria folosind alte soluţii.  Faţadele denotă amprentele perioadei stilistice timpurii ale lui Hillebrandt, legate de arta barocă, prin ferestrele decorative, de formă ovală ale rezalitului central, prin terminaţiile arcuite ale ancadramentelor golurilor şi prin folosirea unor linii ondulate. Structura [...]