La începutul veacului al XX-lea, odată cu avântul economic şi dezvoltarea arhitecturii oraşului, edificiul baroc care adăpostea auditoriul şi biblioteca devenise neîncăpătoare. Drept urmare, în locul acesteia s-a construit între 1908–1909 în stil secession noua clădire principală impozantă, cu vedere spre P-ţa Bolyai. Proiectele semnate de Sándor Baumgartner (1864–1928) – arhitectul proiectant a cca. 300 de şcoli, care activase o perioadă şi alături de unul dintre promotorii secessionului din Ungaria, Ödön Lechner – au fost executate de cunoscutul antreprenor local, Lajos Csiszár. [...]