Edificiul se situează pe aliniamentul vestic al Pieţei Trandafirilor (strada Poklos de odinioară), în vecinătatea sudică a turnului ce a mai rămas din biserica şi mănăstirea franciscanilor. Dinspre sud se învecinează cu clădirea înaltă, ridicată în stil neobaroc al palatului Bányai, iar spre nord cu Piaţa Teatrului, care fusese amenajată pe locul vechii mănăstiri franciscane. Aripile clădirii de plan pătrat delimitează o curte interioară închisă. Palatul are două intrări, una pe [...]