Impozantul spaţiu interior al bisericii, dar şi faţada cu două turnuri se aseamănă cu biserica iezuită din Cluj (biserica piaristă de astăzi), şi pe baza acestor corespondenţe s-a presupus, dealtfel întemeiat, că şi această clădire ar fi opera arhitectului, nu demult identificat al bisericii clujene, Christoph Tausch. Această ipoteză s-a formulat pe baza considerentelor stilistice, şi încă nu a fost confirmată şi prin documente. În nişele laterale ale faţadei principale se găsesc statuile de [...]