Clădirea din piaţa denumită după însăşi catedrala, cuprinde naosul de plan dreptunghiular, urmat de un segment îngust aducând a transept de care, prin ziduri arcuite, se articulează altarul ce închide construcţia într-o absidă pe trei laturi ale octogonului. Absida altarului este delimitată de strada Românului. Faţada principală spre piaţă poartă două turnuri, este o compoziţie regulată, simplă, cu elemente stilistice ale barocului târziu şi clasicism. Între turnuri se [...]