Cvartalul delimitat de străzile Savoya şi Pacha, respectiv de calea Proclamaţiei, înconjoară o curte interioară dreptunghiulară, cu regimul de înălţime parter şi etaj. Clădirea, la cele patru colţuri avea construcţii pavilionare proeminente faţadei, amintind de turnurile de colţ ale castelelor, dintre acestea s-au păstrat doar două, la colţurile străzii Pacha, iar la colţurile opuse se mai pot observa doar urmele acestor construcţii. Faţada la strada Pacha este cea principală, compusă pe 3+10+3 axe. Segmentele cu câte trei axe cuprind şi pavilioanele de colţ, proeminente faţadei în rezalit. În cazul pavilioanelor [...]