Monumentala biserică reformată se înalţă în partea nordică a centrului istoric, aproape de râul Săsar, pe strada Podul Viilor (fosta Híd). Clădirea este indiscutabil cel mai valoros monument de stil neoclasicist al oraşului Baia Mare. Probabil din raţiunea folosirii cât mai eficiente a spaţiului disponibil, clădirea longitudinală a fost orientată spre est, perpendicular pe axa străzii. Planul bisericii este format dintr-un dreptunghi extins spre est cu un dreptunghi mai mic. Peretele care leagă cele două spaţii dinspre exterior este oblic, colţurile dreptunghiului estic mai mic sunt teşite.  Faţada impozantă vestică este [...]