Ansamblul clădirilor colegiului se situează pe o parcelă de colţ dintre străzile Moţilor (pe lângă biserica-fortificată din centru) şi Gabriel Bethlen. Corpul principal cu plan în L se ridică pe laturile de est şi de sud ale parcelei, închizând astfel dinspre exterior ansamblul. Din ansamblu face parte şi un parc dendrologic situat în partea vestică a parcelei pe un promontoriu, unde se află şi monumentul memorial Gabriel Bethlen. Clădirile din ansamblu cu cea mai însemnată valoare istorico-arhitecturală sunt clădirea principală, laboratoarele (fosta şcoală primară), şcoala primară actuală, hala de gimnastică şi căminul [...]