Biserica este amplasată în exteriorul Braşovului medieval, în piaţa din partea de jos a localităţii Şchei. Biserica se compune dintr-un altar cu absida pe plan trilobat, o navă foarte lungă, dar destul de îngustă, de care se leagă două paraclise. Pe latura vestică a bisericii se ridică două turnuri coaxiale, de asemenea se înalţă turnuri peste paraclise şi altar. Astfel, aspectul general al bisericii este determinat de multitudinea de turnuri şi coifurile lor ascuţite. Turnul vestic mai [...]