Faţada principală a capelei cu o navă şi cor cu închidere dreaptă este marcată de turla centrală ce se desfăşoară în axul intrării principale, care de altfel este singurul acces în capelă. Deasupra portalului cu închidere semicirculară se află inscripţia „DOMUS SALVATORIS ET IANUA IUSTIFICATIONIS POENITENTIBUS" (Lăcaşul Mântuitorului şi uşa purificării pentru cei ce se ispăşesc). Din cronostihul inscripţiei se poate desluşi anul 1684. „Această capelă a Salvatorului [...]