Cel mai bine păstrat turn al fortificaţiei este cel al breslei croitorilor, aflat în colţul de sud-est a acestuia. În afară de turn se mai păstrează şi o porţiune întinsă din zidul incintei de est, ataşat turnului. Construcţia are plan pentagonal, străpuns la etaje de goluri pentru tragere, fiind marcat cu o placă comemorativă ce comemorează faptul, că fusese renovată în anul 1627, în timpul principelui Gabriel Bethlen. Pe latura de sud a incintei fortificate, între turnul croitorilor şi turnul dubălarilor, aflat de colţul de sud-vest se mai păstrează astăzi trei turnuri. Primul dinspre est este turnul masiv al zidarilor. [...]