Monumentul se compune dintro-o bază treptată, un postament articulat cu pilaştrii şi o cornişă profilată proeminentă, încoronat în partea superioară, de obeliscul propriu-zis. Obeliscul este flancat în cele patru colţuri de patru statui de vultur din calcar, ţinând în cioc câte o cunună de lauri realizată din fier forjat. Latura principală a postamentului este decorată cu stema oraşului Cluj, cea posterioară cu o placă cu inscripţie, turnată din fontă, în care sunt [...]