Biserica parohială este compusă dintr-un spaţiu longitudinal de tip hală, format din trei nave, un cor alungit cu închidere poligonală, flancat de câte o absidă poligonală, o sacristie, pe latura de nord a corului şi un turn neogotic, alipit faţadei de nord a navei. Biserica este ranforţată de contraforturi zvelte, treptate. Corul este boltit cu o boltă în cruce compusă din patru travee, iar cele trei nave cu boltă stelată sprijinită pe stâlpi articulaţi prin toruri. Diferenţele structurale ale [...]