Monumentul amplasat odinioară în faţa fostei biserici iezuite, alcătuia împreună cu biserica, cu edificiul Convictus Nobilium şi fostul seminar Báthori-Apor, un complex urbanistic tipic primei faze a barocului transilvan. Elementul central al monumentului este obeliscul cu secţiunea de triunghi cu colţurile teşite. Suprafaţa obeliscului este modelată prin prezenţa unor nori decoraţi cu capi de putti, iar capitelul acestuia susţine cel mai valoros element sculptural al ansamblului, statuia Mariei Immaculata, aşezată pe globul pământesc, strivind răul întruchipat prin şarpe. Obeliscul monumentului se sprijină pe un postament hexagonal [...]