Biserica este alcătuită dintr-o navă dreptunghiulară şi o absidă semicirculară egală în lăţime cu aceasta. Turnul este adosat laturii de vest a navei cu acoperiş în două ape. Pe latura de nord a întâlnirii turnului cu nava se află o anexă pentru păstrarea obiectelor bisericeşti, pe latura sudică fiind accesul către tribună şi turnul bisericii. Peretului sudic al navei a fost adosat un portic, iar pe latura de nord a întâlnirii dintre cor şi navă, o sacristie. Pereţii navei, corului şi porticului sunt articulate de pilaştri fără bază, cu capiteluri simple şi proeminente, care leagă soclul scund de cornişa bogat [...]