Cetatea se compune dintr-un zid de incintă circular interior şi unul exterior. Dinspre sud este mărginită de panta abruptă a stâncii, iar pe celelalte laturi este delimitat de un şanţ sec. De-a lungul zidului de incintă interior sunt rânduite cele mai importante clădiri ale cetăţii: pe latura de vest un turn masiv şi un turn de poartă, pe latura de nord o aripă a palatului numită şi aripa Isabela, aluzie la şederea în cetate a reginei, iar pe latura de sud-est o altă aripă a clădirii. Ferestrele de la etaj dispuneau de ancadramente bogat profilate, cu pervaze pe consolă a căror fragmente se [...]