Cavoul din Dumbrăvioara al familiei Teleki se află pe panta nordică a dealului aşa-numitului „cimitir vechi”, aflat la est de sat. E o construcţie de plan dreptunghiular, cu ferestre semicirculare, câte trei pe laturile nordică şi sudică, câte patru pe cele vestică şi estică. Aspectul iniţial a diferit în mare măsură de cel de astăzi: meşterul constructor de odinioară a realizat un spaţiu mărginit pe fiecare latură de arcade semicirculare deschise, pornind arcadele de pe o fundaţie de cca 1 metru înălţime. Cândva, în cursul secolului al XIX-lea, deschiderile dintre arce au fost zidite pe jumătate din grosimea [...]