Edificiul, biserică ortodoxă în zilele noastre, se află în vecinătatea unui cimitir, la intersecţia mai multor străzi. În apropiere se află şi vechea biserică greco-catolică din lemn.Biserica barocă este orientată pe direcţia est-vest, are o singură navă, un cor cu absida semicirculară şi un turn de mijloc pe faţada principală. În vecinătatea navei, pe latura nordică se află sacristia scundă. Faţadele laterale sunt ritmate în partea vestică de pilaştri cu capitelul profilat, iar în partea estică rolul acestora este preluat de perechi de lesene. Ferestrele caracterizate prin ancadramente simple, arcuite în partea [...]