Articole legate de: Cluj-Napoca


Biserica „Învierea Domnului” (biserica Bob), Cluj-Napoca
Biserica evanghelică, Cluj-Napoca
Biserica parohială Sfântul Mihail, Cluj-Napoca
Biserica reformată (Biserica cu Cocoş), Cluj-Napoca
Biserica reformată de pe bd. 21 Decembrie 1989 (Biserica reformată din Oraşul de Jos), Cluj-Napoca
Biserica reformată de pe strada Kogălniceanu, Cluj-Napoca
Biserica romano-catolică Adormirea Maicii Domnului din Mănăştur – „Calvaria”, Cluj-Napoca
Biserica unitariană, Cluj-Napoca
Casa Filstich-Kemény, Cluj-Napoca
Casa Matia Corvin, Cluj-Napoca
Casa Mauksch–Hintz (Muzeul de Istorie a Farmaciei), Cluj-Napoca
Casa Nemes-Knoblauch, Cluj-Napoca
Casa universitarilor, azi Colegiul academic, Cluj-napoca
Casa Wolphard–Kakas, azi Universitatea de Artă şi Design şi sediu bancă, Cluj-Napoca
Catedrala arhiepiscopiei ortodoxe, Cluj-Napoca
Cetăţuia din Cluj-Napoca
Colegiul reformat, Cluj-Napoca
Colegiul Unitarian János Zsigmond, Cluj-Napoca
Fosta Şcoală Industrială, astăzi Universitatea Tehnică din Cluj
Fostul Hotel Biasini, Cluj-Napoca
Fostul Muzeu Industrial, astăzi Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca
Fragmente din prima incintă a oraşului medieval (Cetatea Veche), Cluj-Napoca
Fragmente din zidul celei de-a doua incinte a oraşului medieval, Cluj-Napoca
Hotel Continental (fostul hotel New York), Cluj-Napoca
Liceul Teoretic Báthory István, fostul Liceu Piarist, Cluj-Napoca
Mănăstirea minoriţilor şi biserica mănăstirii minorite, azi catedrala greco-catolică, Cluj-Napoca
Monumentul Sfânta Maria Protectoare, Cluj-Napoca
Muzeul Etnografic al Transilvaniei (fosta „Reduta”), Cluj-Napoca
Obeliscul Carolina, Cluj–Napoca
Palatul Bánffy, Cluj-Napoca
Palatul Mikes, Cluj
Palatul Rhédey, Cluj-Napoca
Palatul Teleki, Cluj-Napoca
Palatul Toldalagi-Korda din Cluj-Napoca
Piaţa Unirii nr. 11. (fosta casă Wass Ottília), Cluj-Napoca
Piaţa Unirii nr. 24. (Casa Municipală de Cultură, fostul sediu a Asociaţiei Meseriaşilor din Cluj), Cluj-Napoca
Primăria veche, Cluj-Napoca
Statuia ecvestră a lui Matia Corvinul, Cluj-Napoca
Statuia Sfântul Gheorghe ucigând balaurul, Cluj-Napoca
Teatrul Naţional, Cluj-Napoca
Turnul croitorilor, Cluj-Napoca